תקנון האתר תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין שירה גולן שירותי משרד במיקור חוץ shiragolan.co.il בעלת אתר האינטרנט (להלן: “האתר”) או חליפיהם (להלן: “בעלת האתר”), לבין כל משתמש בשירותי האתר (להלן: “המשתמש”) ביחס לשימושים בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין הגולשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר הנ"ל.
התקנון הנ”ל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך כל הכתוב בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.


מבוא

אתר שירה גולן (להלן-“האתר”) הינו אתר תדמית ברשת האינטרנט המציג את שירותי החברה ואודותיה. בעלת האתר והמותג – שירה גולן ובעלת החברה שירה גולן שירותי משרד במיקור חוץ, ח.פ.034172973, שכתובתה הרשומה ברח’ אתרוג 54, שוהם.(לעיל ולהלן “שירה גולן”).
כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות הכנסת פרטים (להלן: “פעולה”).
הוראות התקנון של החברה "שירה גולן" חלים ויחולו על כל פעולה המתבצעת על ידי “המשתמש”, לפי הגדרתו להלן, באתר.
תקנון זה מהווה חוזה התקשרות לכל דבר ומחייב בין המשתמש לבין החברה שירה גולן. מובהר כאן כי כל גלישה באתר ו/או כל ביצוע פעולות באתר, מהוות את הסכמת המשתמש לקבל את הוראות תקנון זה ולפעול לפיהם. אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יתרה מכך, כל משתמש המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבל אותם על עצמו, וכי לא תהיה לו ו/או לאחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלת האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי ההשתתפות המצוינים בו.
לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאים להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, כל אלו בכפוף לדין ולמילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן-“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל אישור לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר, בדבר התקנון וכן לפקח על הפעילות של הקטינים כדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה את הסכמתם של הקטינים ו/או ההורים לכל האמור בתנאי התקנון.
כל משתמש באתר החברה שירה גולן הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאי שימוש כלליים באתר
מובהר כי שירה גולן רשאית, על פי שיקוליה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא התראה מראש.
שירה גולן שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש בשל התנהגות בלתי הולמת או שאינה על פי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על ידי שירה גולן ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה/ם הבלעדי וללא התראה מראש על כך.
כותרות הפרקים המובאות בתקנון הן לצורך נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

רשימת תפוצה
המידע שנמסר על ידי המשתמש באתר משמש את מנהלת האתר ליצירת קשר או את האתר לרשימת תפוצה לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע לעדכונים באתר, זאת רק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.

קניין רוחני
כל המידע המצוי באתר, תוכנו, עיצובו, קבצי המדיה (כולל גרפיקה), סרטונים, תמונות, טקסטים שונים, קוד האתר, קבצים המיועדים להורדה וכל חומר כתוב או ויזואלי אחר שנמצא בו שייכים בבלעדיות למנהלת האתר ולבעלים של החברה שירה גולן. אין לעשות בחומרים אלו כל שימוש ללא הסכמה ואישור מראש ובכתב.
כמו כן, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לחקות או לעבד פיסות קוד, סרטונים, גרפיקות, סימנים מסחריים או כל תוכן או סוג מדיה הקיים באתר שירה גולן ללא הסכמה ואישור מראש ובכתב ממנהלת האתר שירה גולן או מי מטעמה.

הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ופרסומות
במועד ההרשמה לאתר ומסירת פרטי המשתמש וכתובת מייל, מסכים ומאשר כל משתמש למנהלת האתר ו/או לצדדים קשורים ומאושרים על ידה ועל מי מטעמה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת על פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים העובדים בשיתוף פעולה עם האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מנהלת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות מטרות סקר שוק, הצעות לשירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות ומשתמשי האתר. אף מידע אישי של המשתמש לא ייחשף ולא ייעשה בו כל שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות המשתמש. באם יבקש כל משתמש בכל עת להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של שירה גולן, הוא מוזמן ליצור קשר באמצעי תקשורת המופיעים באתר או בסוף התקנון.

גילוי נאות ומידע על המשתמש
באתר שירה גולן, עשוי להיות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים או מתעניינים באתר) ובאמצעים סטטיסטיים פנימיים באופן אנונימי לצרכי ניהול האתר. הנתונים נלקחים לצורך: ניתוח תנועת המבקרים, הרגלי גלישה וניתוח קליקים וזמני שהייה באתר.
המידע נשמר באתר, זהו מידע אנונימי לחלוטין ואינו מכיל את פרטי המבקרים או המשתמשים בו.
מנהלת אתר שירה גולן רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח בדבר דפוסי התנהגות למטרות שיפור פעילות האתר, ו/או לצרכי תחקיר תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש באתר יכול להגדיר את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies במידה שנשלחים אליו.
לאתר שירה גולן קיימת הזכות לחסום כל מבקר. החסימה תתבצע על ידי חסימת כתובת הIP או ה-MAC ID של המחשב בו הוא משתמש או בהתאם למדינת המוצא ללא צורך בסיבה או הסבר.
אתר שירה גולן פועל ככל שביכולתו כדי להגן על סודיות פרטיו של כל משתמש באתר, של המבקרים הרשומים באתר, התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, המצויים ברשימת התפוצה. במידה ויעלה בידי צד שלישי גישה למידע השייך למשתמשים, מוסכם בזאת כי לכל אחד מהגולשים, המבקרים, משתמשים והחברים באתר לא תהיה כל דרישה, תביעה או טענה כלפי מנהלת האתר או מי מטעמה.

אזור דין שיפוט באתר
בזמן הגלישה והשימוש באתר, המשתמשים מסכימים כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.
במידה ואין המשתמש מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הינו נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.
במידה ויש לכם שאלות נוספות או הבהרות בנוגע לסעיפי התקנון – אנו זמינים לכל דבר ועניין
כתובת מייל shira7877@gmail.com או בטלפון: 0524318881

תפריט נגישות